Wydrukuj to Strona

Oświata

Permalink do tego artykułu: http://gmina2.gminaserokomla.pl/?page_id=119

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2014/2015

„Wyprawka szkolna”  na rok szkolny 2014/2015 Informujemy, iż się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” został ustalony przez Wójta Gminy Serokomla   do dnia 5 września 2014 r. 

Pokaż strony »

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2015/2016

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Serokomla ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektorów szkół  – do 4 września 2015 r.

Pokaż strony »

Dofinansowanie młodocianych 2015

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pokaż strony »