Wydrukuj to Strona

Gospodarka odpadami

Permalink do tego artykułu: http://gmina2.gminaserokomla.pl/?page_id=162

Co należy wrzucać do pojemników i worków

Pokaż strony »

Gospodarka odpadami – informacja

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska,  bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy …

Pokaż strony »

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Serokomla

Pokaż strony »

Informacja dla mieszkańców

INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMNIE SEROKOMLA Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) Wójt Gminy Serokomla podaje do publicznej wiadomości informacje o: podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy …

Pokaż strony »

Segregacja odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW    NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pokaż strony »