Wydrukuj to Strona

O nas

Położenie GminyAdministracyjnie gmina Serokomla należy do powiatu łukowskiego w województwie lubelskim. Sąsiaduje z następującymi jednostkami administracyjnymi : od północy z gminą Wojcieszków, od północnego zachodu z gminą Adamów, od strony południowej z gminą Jeziorzany, a od wschodu z gminą Kock. Siedzibą gminy jest Serokomla.
Powierzchnia gminy wynosi 77,36 km2. Obejmuje 16 sołectw: Bielany Duże, Bronisławów Duży, Charlejów, Czarna, Ernestynów, Hordzież, Józefów, Krzówka., Leonardów, Pie
ńki, Poznań, Ruda Nowa, Ruda, Serokomla, Wola Bukowska, Wólka. Największym sołectwem jest Serokomla – o powierzchni 1579,07 ha, a najmniejszym – Ruda Nowa – zajmuje 94,27 ha.
Gmina Serokomla położona jest nad rzeką Czarna.
W ramach administracji Kościoła Rzymsko – Katolickiego gmina należy do diecezji siedleckiej, dekanatu Adamów.
Matematyczne położenie gminy wyznaczają następujące współrzędne geograficzne:
> kraniec północny 51°44' szerokości geograficznej N;
> kraniec południowy 51°38' szerokości geograficznej N;
> kraniec wschodni 22°24' długości geograficznej E;
> kraniec zachodni 22°14' długości geograficznej E.

Permalink do tego artykułu: http://gmina2.gminaserokomla.pl/?page_id=34