Wydrukuj to Strona

Projekty Gminne

Permalink do tego artykułu: http://gmina2.gminaserokomla.pl/?page_id=933

PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI – WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych Wieloletni program współpracy JST – NGO Baza Inicjatyw Lokalnych dla gminy Serokomla Procedura zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA Załącznik do procedury zgłaszania przez NGO własnych projektów …

Pokaż strony »

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013

Pokaż strony »