↑ Powrót do Projekty Gminne

Wydrukuj to Strona

PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI – WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych

Wieloletni program współpracy JST – NGO

Baza Inicjatyw Lokalnych dla gminy Serokomla

Procedura zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA

Załącznik do procedury zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Serokomla dotyczących „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Serokomla na lata 2014-2024″

Zarządzenie Nr 55 /2014 Wójta Gminy Serokomla z dnia 9 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Serokomla doty czących Strategii Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2022r.

Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Regulamin Gminnego Forum Wymiany Informacji

Raport z analizy jakości współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w Gminie Serokomla

Permalink do tego artykułu: http://gmina2.gminaserokomla.pl/?page_id=959

Baza Inicjatyw Lokalnych

Baza Inicjatyw Lokalnych dla gminy Serokomla

Pokaż strony »

Baza organizacji pozarządowych działających w gminie Serokomla

Baza organizacji pozarządowych działających w gminie Serokomla

Pokaż strony »

Internetowe Forum Gminne

Internetowe Forum Gminne, które powstało w ramach projektu: „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego” dostępne jest pod adresem http://serokomla.forumgminne.pl.

Pokaż strony »

Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Lokalny Indeks Jakości Współpracy DO (SAMO)OCENY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY SEROKOMLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Pokaż strony »

Procedura zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA

Procedura zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA   Załącznik do procedury zgłaszania przez NGO własnych projektów uchwał do organów Gminy SEROKOMLA

Pokaż strony »

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla;   Wieloletni program współpracy JST – NGO;   Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Pokaż strony »

Przygotowanie i aktualizacja dokumentów oraz planów strategicznych dla gmin

Procedura z wykorzystaniem metodologii PPWOW Przygotowanie i aktualizacja dokumentów oraz planów strategicznych dla gmin

Pokaż strony »

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI – WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO – podniesienie poziomu wspierania integracji NGO  w 6 gminach powiatu łukowskiego.

Pokaż strony »

STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

– PROCEDURA MONITORINGU ZADAŃ PUBLICZNYCH – PROCEDURA KONTROLI ZADAŃ PUBLICZNYCH – PROCEDURA EWALUACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Pokaż strony »